DrænspulingByens Kloakservice rykker ud og hjælper dig med at lede flydesand og okker væk fra din mark eller kloak. Vi spuler dit markdræn eller omfangsdræn.

Vi tilbyder fast service af drænspuling

Byens Kloakservice giver dig en fast service af dit dræn, da det beskytter mod forskydninger forårsaget af trykvand i rørene.

Vi kan reducere dine omkostninger ved at spule dit skadede dræn, og lokalisere bruddet med ensonde. Herved graver vi kun der, hvor slangen ikke kan passere i stedet for at grave det hele op.

Dræn fra 50 mm til 400 mm
Vi spuler markdrænog kloakker fra 50 mm til 40 mm. Vi kører ud til dig i lastbil, og derfor kræverdet, at du har en fast bund, når vi skal spule. OBS. Ved færdsel på ikke kørefast vej bærer du omkostningerne ved evt. bjergning af vores lastbil.

Kontakt Byens Kloakservice og få et gratis tilbud på drænspuling.
Du kan ringe på 20 16 90 05 eller maile på service@byenskloakservice.dk .
Vi har mere end 40 års erfaring med drænspuling.
Læs om vores kloakmesterarbejde og højtryksspuling.

Byens Kloakservice

Firma info

CVR.nr. 31582539
Mobil: 20 16 90 05

service@byenskloakservice.dk