Install this webapp on your device: tap and then Add to homescreen.

Persondataforordning GDPRA.1
Formålet med BYENS KLOAKSERVICEs behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige er:

BYENS KLOAKSERVICE foretager ikke generelt nogen behandling af kundens data.

• Kun på kundens instruks tilgår BYENS KLOAKSERVICE lejlighedsvis data og løser kon-krete opgaver – primært på kundens finanssystem.

• Det er aftalt, at BYENS KLOAKSERVICE ikke selvstændigt tilgår dokumenter med per-sonfølsomme oplysninger.

• I givet fald skal dette ske med overvågning (f.eks. i form at TeamViewer sammen med den dataansvarlige) eller i den dataansvarliges lokaler.

Herudover er den dataansvarlige bekendt med, at BYENS KLOAKSERVICE som IT-afdeling har adgang til alle data, der ikke er PW-beskyttede.A.2
BYENS KLOAKSERVICEs behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen):

Adgangen til data har flere formål:

• Backup af kundens data – enten på kundens eget IT-udstyr (herunder eksterne USB-diske) eller Cloud BackUp via underdatabehandlere.

• Administrere brugernes adgang på serveren og andre tjenester hos den dataansvarlige.

• Administrere Office 365 licenser hos brugerne.

• Virksomheden er instrueret i, hvorledes brugerne kan skifte PW, og at BYENS KLOAKSERVICE herefter ikke har adgang til data uden efter konkret aftale.A.3
Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede:

• BYENS KLOAKSERVICE foretager ikke behandling af personoplysninger

• Under vores arbejde kan vi dog få kendskab til Navne, mailadresser, telefonnumre, adresser

A.4
Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede:

• Medarbejdere hos den dataansvarlige

• Kunder og kreditorer, som de fremgår af den data-ansvarliges finanssystem.

A.5
BYENS KLOAKSERVICEs behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige kan påbegyndes efter denne aftales ikrafttræden.

Behandlingen har følgende varighed:

• Behandlingen er ikke tidsbegrænset og varer indtil aftalen opsiges eller ophæves af en af parterne.

Byens Kloakservice

Firma info

CVR.nr. 31582539
Mobil: 20 16 90 05

service@byenskloakservice.dk