Install this webapp on your device: tap and then Add to homescreen.

SlamsugerByens Kloakservice udfører professionel tømning af fedtudskiller, dine brønde og septiktank. Vi sørger for, at du ikke udleder unødvendige stoffer i naturen. Vi tilbyder tømning som en fast service til dig.

Tømning af din septiktank udføres normalt af dit lokale forsyningsselskab
En septiktank kaldes også en trixtank eller bundfældningstank. Den sørger for at tilbageholde slam, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, den udleder. Den skal tømmes regelmæssigt, og mindst en gang pr. år, for at slammet ikke løber ud og forurener vandmiljøet og vores grundvand. Din kommune sørger for at tømme din tank, men vi hjælper gerne med en ekstra tømning, hvis du har behov for det.

Rensning  af din fedtudskiller

En fedtudskiller sørger for at tilbageholde fedt og olie i spildevandet. Den skal renses regelmæssigt, og det kan være alt mellem en gang pr. 14. dag til et par gange pr. år – det kommer an på volumen og belastning. Vi har mange års erfaring med rensning af fedtudskillere.

Rensning af din pumpebrønd
En pumpebrønd skal efterses mindst en gang om året. Der bør ikke være sand og fremmedlegemer i brønden, som kan skade pumpen og dens funktion. Vi hjælper med at rense din pumpebrønd og dine andre brønde.

Rensning af Olie- og Benzinudskillere

Byens Kloakservice hjælper dig med at rense din olie- eller benzinudskiller. Den skal renses regelmæssigt alt efter volumen. Det er vigtigt at få efterset din udskiller samt sandfang, så du ved, hvad du leder ud i afløbssystemet.

Kontakt os på telefon 20 16 90 05 eller på service@byenskloakservice.dk . Så får du rådgivning og et gratis tilbud på rensning af din brønd, septiktank, fedtudskiller eller benzinudskiller.

Læs om vores firmaprofil

Byens Kloakservice

Firma info

CVR.nr. 31582539
Mobil: 20 16 90 05

service@byenskloakservice.dk